SEVER ("Solstad-SEVER") - en medlemsorganisasjon i SEVER-samfunnet

 

etabl. 1996

 

MÅL./.ЦЕЛЬ

 

MIDLER./.СРЕДСТВА

 

LENKER./.ССЫЛКИ

 

 
 

VELKOMMEN TIL Solstad-SEVER

Organisasjon for utvikling av nordnorske fortrinn

 

 

AKTUELT

OPPDATERT 23.12.12

Etter tidligere uttrykt skepsis mot "Demokrati-året" forholder Solstad-SEVER seg konstruktivt til at demokrati og frihet og lignende har et hovedfokus for fellesorganisasjonen SEVER i 2013. Det var klar tilslutning til dette på årsmøtet i Tromsø 12 desember. Det forutsettes likevel at hovedpoenget med SEVER forblir påpekning av behovet for nedbygging av grensehindre i nord, som det har vært siden forløperen startet i januar 1992. Også disse "stikkene" blir viktige i 2013.

 

Som det ble presentert på årsmøtet ser også Solstad-SEVER noen av de urovekkende trekkene i frihetlig innsnevring i våre samfunn, og vil stille kompetanse til disposisjon for SEVER også på det området.

..............

 

 

Jubiléer i 2013

 

Norge: 100 år stemmerett for kvinner

 

Russland: 400 år Romanov-dynastiet på den Russlandske trone  (herav siste 96 år i eksil)

 

(Fra SEVER www.sever.no)

 

 

 

 

 

 

(se videre under "TIDSÅNDEN" i høyremargen, dernest "TIDSÅND-ARKIV" nederst)

TIDSÅNDEN
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
    Solstad-SEVER er del av strukturer for utvikling av lokale og regionale fortrinn ved nærhet til naboland og kulturen som Russland representerer, grunnlagt 1992 og registrert norsk side 1996. Solstad-SEVER er uavhengig av øvrige særinteresser, pressgrupper, herunder statlige særinteresser eller -tilknytninger. Solstad-SEVER kan likevel bistå de fleste typer interessenter i form og innhold etter nærmere avklaring.